Klachten

Klachten

Heeft u een klacht over uw bestelde kleding?

Babymerkkleertjes.nl raadt u aan om de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit binnen bekwame tijd na aflevering van de goederen bij voorkeur schriftelijk te melden bij Babymerkkleertjes. dit kan per mail aan . U kunt uw klacht ook melden middels het contactformulier op onze site. Wij zullen uiterlijk binnen 48 uur op uw klacht reageren. U dient tevens het verkeerd geleverd of beschadigd artikel binnen bekwame tijd na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.
De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in de eerst instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden gecrediteerd indien de klacht gegrond verklaard wordt. Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer:
a) U de wasinstructie niet heeft opgevolgd
b) U onzorgvuldig met het artikel bent omgegaan/ de schade aan het artikel door eigen toedoen is ontstaan
c) U zelf heeft getracht het gebrek te herstellen.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via  of het contactformulier aan ons  door te geven. Eventueel kunt u ons ook bellen op nr. 0229-242795 Wij zullen uw klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Babymerkkleertjes.nl bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).